◆ FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖ – VALVAKA ◆

10616641_842770655746131_4776157439195385691_n

VÄLKOMNA PÅ VALVAKA MED FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖ! (english below)

Det är nu det händer! Feministiskt initiativ kommer ta plats i maktens rum och sätta mänskliga rättigheter, antirasism, jämlikhet och jämställdhet främst!

Vi samlas klockan 19:00 i Sofielunds Folkets Hus på Rolfsgatan 16.

KNYTKLALAS är ledorden för kvällen!
Ta med lagom med mat, den ska vara vegansk och helt nöt- samt glutenfri. Alkohol är tillåten men var beredd på att visa legitimation eftersom ingen under 18 år får dricka alkohol.

UNDERHÅLLNING bjuds det på!
Under kvällen kommer det hållas tal av kandidater för Malmö kommun och Region Skåne, det blir även sång och musik av olika artister samt spoken word!

Lokalen är anpassad för rullstol och hörslinga finns.
Kom i god tid då det är begränsat med platser.

Vi ses! ♥

WELCOME TO THE GATHERING WITH FEMINIST INITIATIVE MALMO!

The time is now! Feminist initiative is going to be in the parliament and put human rights, anti-racism and equality first!

We meet at 19:00 in Sofielunds Folkets Hus at Rolfsgatan 16.

Bring some food that we will all share.
It have to be vegan and preferably without nuts and gluten. Alcohol is allowed, but be prepared to show ID because no one under 18 may drink alcohol.

During the evening there will be speeches by candidates for the municipality of Malmö and Region Skåne, it will be music of various artists and spoken word!

The local is suitable for wheelchairs and a hearing loop is available.

Arrive in good time because there are a limited number of seats.

See you! ♥

F! Malmö kommunpolitiskt möte! Torsdag den 11/9 kl 18

10556322_834340946589102_1757852106745061007_n

Knappt en vecka kvar till valet, vi är alltså mitt i valrörelsen och har mycket viktigt, roligt och spännande arbete att göra nu men också framför oss.

Fokus för veckans kommunpolitiska möte blir därför att sprida F! Malmös kommunpolitik. Det finns mycket vi kan göra för att sprida info om vår kommunpolitik, affischera staden med våra affischer, stå i valstugan eller varför inte dela foldrar. Kom till det kommunpolitiska mötet och diskutera vår kommunpolitik, hämta affischer, foldrar att dela och inte minst planera det (kommande) första kommunpolitiska mötet efter valet!

Ta gärna med dator så kan vi kolla upp information och researcha på plats om det skulle behövas. Perfekta mötet för dig som är intresserad av F! Malmö och kommunpolitik. Inga särskilda förkunskaper krävs. Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol och handikapptoalett finns. Varmt välkommen!

Plats: Sofielunds Folkets hus

Tid: 18-20

Datum: Torsdag 11/9

TORGMÖTEN UNDER VALVECKAN

9/9
kl 15 Gustaf Adolfs torg Tal av kandidater till kommunfullmäktige: Sanne Peterson Mbow, Lisa Rydje, Melissa Tan och Linda Hiltmann.

10/9
kl 12 Sevedsplan Tal av Linda Hiltmann och Lisa Rydje.

kl 15 Tal av kandidater till kommunfullmäktige: Sanne Peterson Mbow, Lisa Rydje och Linda Hiltmann samt tal av riksdagskandidat Katerin Mendez.

11/9
kl 13 Triangeln Tal av kommunfullmäktigekandidater: Lisa Rydje och Linda Hiltmann

12/9
kl 13 Möllevångstorget tal av kommunfullmäktigekandidater: Sanne Peterson Mbowoch Lisa Rydje, Regions kandidat Magarethe Kuhn-Müntzing och riksdagskandidat Katerin Mendez.

kl 16 Värnhemstorget tal av kommunfullmäktigekandidater: Linda Hiltmann och Lisa Rydje, smat tal av Region kandidat Magarethe Kuhn-Müntzing.

13/9
kl 14 Södra Förstadsgatan tal av kommunfullmäktigekandidater: Sanne Peterson Mbow, Lisa Rydje och Linda Hiltmann. Regions kandidater: Magarethe Kunh-Müntzing, Felicia Piltz och Jessica Blom Larsson

kl 15 Gustaf Adlofs torgtal av kommunfullmäktigekandidater: Sanne Peterson Mbow, Lisa Rydje och Linda Hiltmann. Regions kandidater: Magarethe Kunh-Müntzing, Felicia Piltz och Jessica Blom Larsson

fika

Välkomna att lyssna på F! alla kandidater!

F! Malmö lägger unikt politiskt förslag: inrätta ett kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter

Feministiskt initiativ Malmö vill inrätta ett kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter. Kommunalrådet ska politiskt lyfta fram mänskliga rättigheter och arbeta för åtgärder och politik som främjar kommuninvånarnas tillgång till sina rättigheter.

Mänskliga rättigheter rör frågor som kommunen arbetar med och som handlar om vår vardag. Exempel på detta är hälsa, miljö, fritid, skola, förskola, bostad, demokrati och möjlighet att delta i samhällslivet. Vi hör ofta att arbetet för mänskliga rättigheter är det samma som arbetet mot diskriminering, men det finns en viktig skillnad. I arbetet mot diskriminering fokuserar vi på de faktorer som hindrar människors tillgång till sina rättigheter. Det är viktigt! Men det räcker inte. När vi arbetar för mänskliga rättigheter fokuserar vi på att främja människors rättigheter.

Därför vill F! Malmö att Malmö inrättar ett kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter.

Ett exempel på skillnaden mellan att arbeta mot diskriminering och för mänskliga rättigheter är rätten till utbildning. Alla barn får gå i skolan i Sverige (vi har ju till och med en skolplikt), då ska vi se till att inget barn hindras från denna rättighet på osakliga grunder: inget barn får diskrimineras. Alla ska kunna ta sig till skolan, och vara där på lika villkor. Det ska inte spela någon roll var du är född i landet, vilken funktion du har, vad du heter eller hur mycket pengar dina vårdnadshavare har.

Mänskliga rättigheter handlar om nästa nivå, att främja rätten till utbildning. Det kan vi göra genom att diskutera vad en god utbildning innebär och hur vi ska jobba för att nå dit. På samma sätt kan vi tänka kring andra mänskliga rättigheter, som rätten till bostad, samhällsdeltagande, kultur, fritid, hälsa och arbete. Hur ser en bra bostad, ett rikt kulturliv, en varierad fritid, en god hälsa och ett sunt arbete ut? Hur ska vi jobba för att nå dit?

I arbetet för mänskliga rättigheter tar vi alltså steget längre. Utgångspunkten är att människor, förutom att ha förstå och känna till sina mänskliga rättigheter, även ska få dem uppfyllda. Samhällets resurser ska gemensamt användas till detta mål.

Med ett människorättsperspektiv, som en feministisk politik kräver, blir det därför omöjligt att acceptera sådant som att barnperspektivet inte beaktas i förskolan eller i rättsprocessen, att över 17 000 fall av sexualbrott anmäls årligen, att bara vissa bostäder är tillgängliga för personer som har en fysisk funktionsvariation eller att kvinnor systematiskt får lägre lön och sämre arbetsvillkor.

Målet med arbetet för mänskliga rättigheter är att säkerställa att alla individer får sina mänskliga rättigheter uppfyllda, uttryckt med våra exempel ovan: varje barn har rätt till en utbildning som ser dem och deras förmågor, varje person har rätt till sin kroppsliga integritet, och hur de definierar detta – varje dag varje minut, varje rullstolsburen person har rätt till alla delar av livet som en fullvärdig och att alla människor har rätt till ett tryggt och bra arbetsliv, oavsett kön, social ställning, klass, hudfärg eller något annat som är grundläggande för vem du är som människa.

En annan viktig del i arbete för mänskliga rättigheter är skillnaden mellan orden proaktivt och reaktivt. Att arbeta proaktivt innebär att se till att diskriminering och kränkningar av mänskliga rättigheter inte uppstår från första början. Att arbeta reaktivt innebär att vi handlar när något redan skett. En reaktiv politik innebär alltså alltid att människor redan har kommit till skada. En politik baserad på mänskliga rättigheter handlar därför också om att arbeta för att kränkningar aldrig uppstår.

Allt politiskt arbete ska utgå från insikten om alla människor är lika värda och har lika rätt till sina mänskliga rättigheter. Det politiska arbetet ska alltså ha detta som målsättning. De universella mänskliga rättigheterna är verktyg för att uppnå en jämställd och jämlik verklighet.

Ett kommunalråd med ansvar för mänskliga rättigheter är ett unikt förslag i Sverige, ingen kommun har ännu tagit detta steg. Många länder har infört nationella institutioner för mänskliga rättigheter, men inte Sverige. Det är därför en chans för Malmö att ta täten i fråga om jämlikhet, både för kommunen men också för Sverige.

Rösta på Feministiskt initiativ Malmö för ett tydligare arbete för mänskliga rättigheter!

Läs mer i F! Malmös kommunpolitiska program (se t.ex. sidorna 7 och 13). Du hittar alltid vår kommun- och rikspolitik på hemsidan under fliken ”Politik”.

Här kan du läsa mer om vad ett kommunalråd är

Med över 10 000 Malmöröster i Europaparlamentsvalet slog Feministiskt initiativ både Vänsterpartiet och Folkpartiet.

Nu är Fi:s Linda Hiltmann helt säker på en rosa plats i kommunfullmäktige.

I ert valmanifest står avgiftsfri kollektivtrafik, sex timmars arbetsdag, basinkomst och bostäder åt alla. Hur ska allt bekostas?
– Politik handlar om visioner, om vilket samhälle vi vill ha. Om vi sänker arbetstiden minskar ohälsan och kostnaden för sjukskrivningar. Vi vill också ta bort rut- och rotavdragen. Det handlar både om ett ökat skatteuttag och om att använda och att omprioritera pengarna till ett mer jämlikt samhälle.

På många ställen där avgiftsfri kollektivtrafik införts har kostnaderna blivit höga samtidigt som resandet inte ökat särskilt mycket.
– Kollektivtrafiken handlar om både miljö och samhällsdeltagande. Vi vet till exempel att nyanlända inte tar sig runt i stan för att de inte har råd eller inte förstår hur biljettsystemet funkar. Det finns också ett genusperspektiv: det är främst män som kör och äger bilar och kvinnor som åker kollektivt.

Om människor får en basinkomst utan krav på motprestation, lär inte många strunta i att jobba då?
– Människor vill bidra och jobba. Folk åker inte till tivoli varje dag även om de kan. Hela Fi består till exempel av ideellt arbete. Vi tror på att fokusera på människors vilja, på att vi vill bidra, producera och skapa saker.

Namn: Linda Hiltmann.
Ålder: 37 år.
Bor: Hyresrätt vid Hästhagen.
Gör vid sidan av politiken: Jobbar med ett forskningsfrämjande nätverk vid Lunds universitet och driver eget konsultföretag i mänskliga rättigheter.

Om du skulle rösta på ett annat parti: Miljöpartiet eller Vänsterpartiet.
Meningsmotståndarens bästa argument: Folkpartiet vill göra Malmö till en fristad för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.
Viktigaste riksfrågan: Jämställdheten – den spränger genom makt och alla andra politiska frågor.

 

10654104_10152290984517267_91442968_n

Affischeringskväll

Hej Malmö feminister,

På torsdag den 4/9 ska vi ha en affischeringskväll där vi affischerar i olika områden runt om i Malmö. Vi samlas kl 18 utanför lokalen Föreningsgatan 67 för att sedan dela upp oss för att affischera. Ta med cykel så går det snabbare.

tid : 18

Plats: Samling Föreningsgatan 67


Välkomna att hjälpa till med affischering!

 satt-feministerna-pa-plats

Måndag 1/9: Måndagsmöte med Medlemsmöte

Tid: kl 18-19.30

Plats: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö

På medlemsmötet kommer vi att prata om vad som händer i F! Malmö, vad som behövs göras och hur vi tillsammans kan förändra och förbättra.Är du intresserad av att bli mer aktiv i F! Malmö? Har du något förslag på vad som kan göras annorlunda? Eller är du ny och vill bara få en inblick i vad vi har för oss här i F! Malmö? Kom på medlemsmöte! 

F! Malmö tillåter ingen sorts diskriminering eller att någon tar tolkningsföreträde över någons fråga. Vilka frågor som är viktiga är personligt, en liten fråga för en person kan betyda väldigt mycket för någon annan. Därför respekterar vi varandra och stöttar varandra oavsett hur mycket den frågan berör en.

Ses där!

Sofielund Folkets Hus, Rolfsgatan 16. Fullständigt tillgängligt för alla. (Buss nr 35 stannar precis utanför huset och det tar ca 3 min från Södervärn att gå.)

ANTIRASISTISKT SAMTAL.

10599532_839709182718945_2106688641929303877_n

Den senaste tidens händelser visar hur det är högst aktuellt att diskutera antirasism. Vi har ett rasistiskt parti som sitter i våra folkvalda parlament och SvP, ett nazistiskt parti, har inbokade torgmöten runt om i Sverige.

Rasismen återfinns inte bara i dessa rasistiska partier utan finns på våra arbetsplatser, i våra skolor, i partipolitiken, på våra gator och inte minst genom våra nationsgränser. Det antirasistiska arbetet pågår och måste pågå på många ställen.

Att kalla sig antirasist är en sak men vad innebär det egentligen? Vi vill härmed bjuda in till ett samtal om praktisk antirasism där vi gemensamt kan diskutera hur och var kan vi konkretisera och praktisera antirasism.

Medverkade i samtalet:

Moderator: Katerin Mendez, (F!)
Jallow Momodou, (V) (Vice ordförande för European network against racism)
Michael McEachrane, (Fight Racism Now)
Elina Pahnke (Support your local feminist)
Diana Bogelund, (Romskt informations- och kunskapscenter)
Hala Raza, (F!)

Plats: Sofielunds folkets hus, Rolfsgatan 16

Datum: Tisdag, 2 september

Tid: 18-20.30
Dörrarna öppnas 18.00 och samtalet sätter igång 18.30

Varmt välkomna