F! Malmö kommunpolitisk träff TEMA: Föreläsning om kommunens politiska organisation 26/3

10556322_834340946589102_1757852106745061007_n

Kom och var med och engagera dig i F! Malmös kommunpolitiska arbete!

Feministiskt initiativ i Malmö sitter sedan i höstas i kommunfullmäktige. Detta innebär såklart massor av spännande och viktigt politiskt arbete.

Varje torsdag ses vi för att prata kommunpolitik. På torsdag får vi en föreläsning om kommunens politiska organisation, hur fungerar det egentligen? vart tas vilka beslut? och av vem? Det kommer också att finnas möjlighet att få information om olika sätt att engagera sig kommunpolitiskt.

OBS! Inga särskilda förkunskaper krävs.

Varmt välkommen!

Vi ses! Feministisk pepp!

Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol och tillgänglig toalett finns.

Datum: 26/3 Klockan: 18.30-20.30

Plats: Sofielunds Folkets hus, Rolfsgatan 16(Se stora tavlan i entren för info om vilken sal)

Pressmeddelande

F! rund

På lördagen 21 mars anordnade Feministiskt initiativ ett frukostmöte om utsatta EU-medborgares situation i Sverige i samband med FN:s dag för avskaffandet av rasism och diskriminering. Strax därefter misshandlades och hotades en av mötets gäster för att han pratat med politiker.

– Våra tankar går till den drabbade som på grund av sin känsla av värde och sitt mod stod upp för sig och sina rättigheter, och för detta misshandlats och hotats till livet. Förutom den oerhörda tragedi och skräck det inneburit för mannen och andra i hans närhet är situationen oroväckande och ett allvarligt hot mot yttrandefriheten, säger Katerin Mendez (Fi), kommunfullmäktige ledamot i Malmö.

På onsdag lägger Feministiskt initiativ en motion om hur Malmö stad kan öka tryggheten och förbättra situationen för EU-medborgare som vistas i Malmö och på söndag den 29/3 manifesterar vi i Malmö tillsammans med ett flertal politiska partier och organisationer mot våldet och diskrimineringen av utsatta EU-medborgare.

Lördagen den 21/3 är det FN:s internationella dag för avskaffandet av rasism och diskriminering.

F! rund

Lördagen den 21/3 är det FN:s internationella dag för avskaffandet av rasism och diskriminering. Denna dag har Feministiskt initiativs rosa kommuner valt att lyfta utsatta EU-medborgares situation i Sverige.

I Malmö bjuder vi in till ett unikt frukostmöte. Vi är många som anser att Malmö Stad kan göra mer. Insatserna är inte bara knappa, de leder till att utsatta EU-medborgare diskrimineras.

Vi tror att det är viktigt att mötas för att diskutera hur vi går vidare. Detta har hitintills, inte gjorts i Malmö. Vi har därför bjudit in EU-medborgare i Malmö för att berätta om sina erfarenheter och behov, ett flertal organisationer och de partier i kommunfullmäktige i Malmö som respekterar allas lika värde samt kommunens samverkansgrupp.

Mötet är i form av ett öppet samtal och vi vill betona att det inte rör sig om en envägskommunikation i form av politikerpaneldebatt, utan vi vill få igång ett konstruktivt samtal - varvid det är viktigt att nå ut till så många Malmöbor som möjligt. 

Utsatta medborgare kommer att bjudas på frukost övriga gäster erbjuds frukost till självkostnadspris med möjlighet att lägga valfri summa.

Alla pengarna kommer att gå till förnödenheter för utsatta EU-medborgare.

TID: 10.00 -12.00

Plats: Tryckeriet

Adress: Rolfsgatan 7B, Malmö

Kontakt: Katerin Mendez, 0735-777 080

”Uttalande gällande den ökande anti-semitismen i Malmö”

Feministiskt initiativ Malmö välkomnar att diskussionen om den eskalerande anti-semitismen i Malmö börjar få ett rättmätigt utrymme i det offentliga samtalet. Rasism och diskriminering på grund av religiös eller etnisk tillhörighet är strukturella konsekvenser av den åtskillnadens politik som finns i hela samhället. Åtskillnad mellan olika grupper bygger på ett vi mot dem-tänkande, där vi fokuserar på skillnader, kopplar ihop dem med olika värden och förklarar dessa värdeskillnader som något självklart och naturligt. I ett samhälle där värde också hänger ihop med resurser blir skillnader en grogrund för motsättningar, till exempel prioriteras inte resurser till hatbrott eftersom de inte drabbar majoriteten eller de som har en maktposition.

 Judar och muslimer är två grupper som drabbas särskilt svårt av etnisk och religiös diskriminering, kristna i Sverige löper inte lika stor risk för hatbrott eller diskriminering när de utövar sin religion.

Religionsfrihet handlar om två saker: rätten till frihet från religion och rätten till frihet till religion. Religionsfriheten är en mänsklig rättighet vilket betyder att den är ett av de grundläggande villkor för att skydda en människas värdighet. Var och en ska själv kunna välja om och hur religion ska vara en aktiv del av ens liv, den mänskliga rättigheten innbär också att vi ska leva tryggt i detta val. Människor ska kunna utöva sin tro och visa religiösa symboler utan att behöva vara rädda för att utsättas för brott. Rätten att få uttrycka sina åsikter och sin tro är grundläggande i en demokrati. Såväl judar som muslimer vilka bär religiösa symboler blir idag utsatta för påhopp på Malmös gator, dessa påhopp hotar alltså vår demokrati. 

Alla som inte följer majoritetsnormen löper en risk att utsättas för olika former av diskriminering. Det finns fördomar om religioner som enbart finner fog för sin existens i osanna föreställningar, men som många människor ändå väljer att tro på. Anti-semitiska idéer är just sådana. De bygger på historiska fördomar, vilket tyvärr också lett till att många människor tar dem för sanning utan att fundera över deras ursprung.

Malmö är, på grund av tidigare stadsbyggnads- och integrationsidéer, en av Sveriges mest segregerade städer. Socioekonomiska skillnader har ytterligare spätt på detta, samt bostadsbristen. En ojämlik resursfördelning skapar motsättningar mellan grupper och vi måste därför fokusera det politiska arbetet till att bygga ett jämlikt samhälle där alla människors lika värde sätts i centrum. Det handlar både om en rättvis tillgång till resurser och om att förmedla en jämlik människorsyn. Jämlikhet oavsett om det handlar om religiös tillhörighet och personlig trygghet, tillgång till bostäder, en jämlik rättsprocess eller en likvärdig skola. 

Vi måste också arbeta kunskapsbaserat mot fördomar och hat, skolan har en central roll när det handlar om att lära elever vikten av tolerans och respekt, samt hur en ser skillnad på konspirationsteorier och fakta. Källkritik kan räcka långt för att inte ta fördomar för sanning. Samtidigt måste också skolan vara en trygg plats där elever kan fokusera på att ta till sig kunskap istället för att vara rädda för att  utsättas för hot och trakasserier.

Polisen måste också bli bättre på att utreda de hatbrott som sker i Malmö idag. Finns inte resurserna, måste polismyndigheten få dem för att kunna prioritera detta.

Feministiskt initiativ står upp för alla människors lika värde genom hela livet och i livets alla delar. Särskilt viktigt är rätten att inte utsättas för våld och trakasserier. Med de högerextrema vindar som rör sig över Europa blir det extra tydligt hur viktigt detta är. Säkerhet handlar om varje människas trygghet varje dag, varje stund, och vi har ett politiskt ansvar att skapa detta. Det handlar både om att känna sig fri att bära religösa symboler som att känna sig trygg i sitt hem och på stadens gator. Enda hållbara vägen dit är att bygga ett jämlikt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter och fokus på varje människas dagliga trygghet genom hela livet.

F! Malmö

genom Linda H & Kajsa A

Under vecka tio praoade fantastiska Kajsa Fundberg hos F! Malmö, här är en text om hennes tankar kring feminism.

Hej!

Jag heter Kajsa Fundberg är snart 16 år gammal och går i 9:an på Humfryskolan i Malmö. Just nu praoar jag på F! och fick uppgiften att skriva om mina tankar kring feminism. Skälet till att jag är på F! I Malmö började med att jag inte hade någon aning vad jag skulle göra under min praovecka, men efter en del tänkande kom jag på att jag skulle testa att maila till Gudrun Schyman för att följa med henne i jobbet. Hennes svar var tyvärr nej (för mycket resor) men hon tipsade om att jag skulle maila hit (till F! Malmö), och nu är jag här. Jag har länge varit intresserad av genusfrågor och av jämlikhet för jag och min pappa har diskuterat det sen jag var liten. Det är en sak som har blivit viktig för mig. Jag har alltid velat ta diskussioner och stått upp för vad jag känner.

Feminism har varit och är viktig för mig därför att…

Jag vill leva i ett Sverige där jag blir anställd för kunskap och inte på grund av mitt kön. För att jag ska kunna se ut hur jag vill utan att bli trakasserad eller ses som ett objekt. För att man ska ta tag i våldtäktshändelser i Sverige utan ställa frågor om hen var berusad eller vad hen hade på sig. För att publicering av män och kvinnor i media ska bli jämställd i Sverige så att man ger kvinnor och män lika mycket plats i tidningar, radio och TV.  Jag vill leva i ett Sverige där man lär barn och unga om genus så det inte ska finns plats för normer om hur tjejer och killar ska vara. Och såklart, jag vill leva i ett Sverige utan rasism.

Jag är också trött på att behöva förklara mig hela tiden om varför jag är feminism. Svaret är dock enkelt. Jag vill att det ska vara jämlikt mellan kvinnor och män. Men det är sen frågorna som kommer som är jobbiga. Det kan handla om att andra tror eller påstår att jag hatar män eller att andra tror att jag inte rakar mig under armarna. Eller när folk kan säga provocerande saker om och till kvinnor, då ber mina kompisar att de ska sluta för att slippa höra mig argumentera emot. Det är som om många inte förstår hur viktigt detta är för mig, att jag verkligen brinner för detta. Och ibland förstår jag inte heller hur man inte kan hålla med. Du vill ju att du eller din mamma eller din syster ska ha lika bra som dig din pappa eller din bror. Eller?

Jag förlorar ju inte min ”kvinnlighet” bara för jag är feminist, och, om jag skulle gjort det hade inte det ju inte heller varit fel. Men jag vill inte heller ses som mindre feminist för jag sminkar mig och har ibland korta klänningar. För du eller de som ens inte vet vad jag står för ska inte heller placera mig i ett fack: ”mer” eller ”mindre” feminist. Jag vill inte placeras i ett fack överhuvudtaget! Varken om hur jag ska vara som kvinna, feminist eller människa.

Måndagsmöte med F! Tema: Porr&konsekvenser ▼SEPARATISTISKT▼ 16/3

10624727_877736982249498_899927400682108296_n

Tid: 16/3 kl 18.00-20.00

Plats: Sofielunds folketshus, Rolfsgatan 16, Malmö

Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol och handikapptoalett finns.

På måndag tar vi oss an en kort dokumentärfilm som handlar om kvinnors upplevelser av porr, hur det har påverkat dem på olika sätt. Därefter samtalar vi om filmen. För att det ska vara en trygg stämning är det här mötet separatistiskt för personer som identifierar sig som kvinnor.

Som vanligt bjuds det på god fika, kaffe och te!

F! Malmö tillåter ingen sorts diskriminering. Vilka frågor som är viktiga är personligt, en liten fråga för en person kan betyda väldigt mycket för någon annan. Därför respekterar vi varandra och stöttar varandra oavsett hur mycket eller lite en fråga berör en.

Vi ses! Och kom ihåg, du är lika välkommen vare sig du är medlem i F! eller inte!

Buss nr 35 stannar precis utanför Sofielund Folkets Hus, hållplats rolfsgatan, och det tar ca 5 min att gå från Södervärn.

Måndagsmöte med F! Tema: MEDLEMSMÖTE

10624727_877736982249498_899927400682108296_n

I takt med att vi växer så det knakar behövs nya former för att inkludera alla medlemmar i verksamheten. På medlemsmötena kommer vi att prata om vad som händer i F! Malmö, vad som behövs göras och hur vi tillsammans kan förändra och förbättra. Är du intresserad av att bli mer aktiv i F! Malmö? Har du något förslag på vad som kan göras annorlunda? Har du någon fråga du vill lyfta? Eller är du ny och vill bara få en inblick i vad vi har för oss här i F! Malmö? Kom på medlemsmöte!

Tid: 18.00 9/3

Var: Sofielunds folketshus, Rolfsgatan 16

Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol och handikapptoalett finns.

F! Malmö tillåter ingen sorts diskriminering. Vilka frågor som är viktiga är personligt, en liten fråga för en person kan betyda väldigt mycket för någon annan. Därför respekterar vi varandra och stöttar varandra oavsett hur mycket eller lite en fråga berör en.

Buss nr 35 stannar precis utanför Sofielund Folkets Hus, hållplats rolfsgatan, och det tar ca 5 min att gå från Södervärn.

Vi ses! Och kom ihåg, du är lika välkommen vare sig du är medlem i F! eller inte!

F! Malmö kommunpolitisk träff 12/3 kl 18.30

10556322_834340946589102_1757852106745061007_n

Kom och var med och engagera dig i F! Malmös kommunpolitiska arbete!

Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol och tillgänglig toalett finns.
Datum: 12/3
Klockan: 18.30-20.30
Plats: Sofielunds Folkets hus, Rolfsgatan 16(Se stora tavlan i entren för info om vilken sal)

Feministiskt initiativ i Malmö sitter sedan i höstas i kommunfullmäktige. Detta innebär såklart massor av spännande och viktigt politiskt arbete.

Varje torsdag ses vi för att prata kommunpolitik. Det finns också möjlighet att få information om olika sätt att engagera sig kommunpolitiskt.

OBS! Inga särskilda förkunskaper krävs.

Varmt välkommen!

Vi ses! Feministisk pepp!

F! Malmö årsmöte!

 

hems.jpg

Det är äntligen dags för F! Malmö att ha årsmöte!

På ett årsmöte väljs bland annat den nya styrelsen och vi röstar om ändringar i F! Malmös stadgar. Kom ihåg att inga förkunskaper krävs för att gå på ett årsmöte. Tillsammans tar vi oss an konstiga mötesord och går igenom punkterna noga. Missa inte den chansen att bekanta dig med andra feminister i Malmö och vara med och påverka hur F! Malmö ska utvecklas!

Datum: Söndag 22 mars

Tid: 12.00-14.00

Plats: Tryckeriet, Rolfsgatan 7, Malmö

Tillgänglighet: God, lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol. Alla F!- medlemmar som är bosatta i Malmö har rösträtt på mötet, så se till att du förnyat ditt medlemskap eller bli medlem!