Kallelse till beslutande medlemsmöte med F! Malmö

Hej bästa Malmö F!or!

Den 10 maj är det dags för ett beslutande medlemsmöte om vårt kommunpolitiska dokument!
Datum: 10/5
Tid: 13-17
Plats: F! Malmö lokalen, Drottninggatan 6B
Tillgänglighet: Lokalen är tillgänglig för rullstol och tillgänglig toalett finns.

F! Malmö har ett kommunpolitiskt dokument som liksom politiken är och ska vara levande. Därför behöver vi med jämna mellan rum jobba igenom det.Det är nu dags att läsa igenom dokumentet som du hittar här och fundera kring, vad saknas? Finns det något som bör tas bort? Förtydligas eller kanske formuleras om? Hittar du något av detta kan du nu skicka in en eller flera motioner. En motion är ett ändringsförslag. Nedan följer en guide på hur en motions skrivs. Vi kommer också att avsätta två kommunpolitiska torsdagsmöten till att diskutera och jobba med det kommunpolitiska dokumentet och gå igenom hur en skriver en motion och skriva motioner, varmt välkommen till dessa möten!

Hur ska motionen skrivas?
Du skickar alltså in en motion om du har ett förslag på ändring eller om du vill ta bort alternativt vill lägga till något i dokumentet. Det viktigt att det är tydligt vad som ska ändras/ tas bort och vad det i så fall ska ersättas med. Det ska också vara möjligt för de som deltar på mötet att ta ställning till förslaget i form av ett ja och nej beslut.

Exempel på motion:
1. Rubrik: Angående sol
2. Namn på dig som skrivit motionen + kontaktuppgift t.ex mailadress
3. Bakgrund: På sidan 7 står I texten att ”Fi ska verka för regn hela augusti”. Jag tycker detta är fel för att (motivera om du vill)
4. Ändringsförslag: Jag föreslår att detta ändras till: ”Fi ska verka för sol hela augusti”.

Alla motioner som kommer in kommer att skickas ut till alla Malmö F!or en vecka innan medlemsmötet för att vi ska ha tid att läsa igenom, fundera och ta ställning till dem innan mötet. Det kommer såklart också att finnas tid avsatt på mötet för diskussion och genomläsning.

Tidsplan:
16/4 Kommunpolitiskt torsdagsmöte tema: Motionsverkstad.
Tid: 18.30-20.30
Plats: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16
Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol och tillgänglig toalett finns.

23/4 Torsdagsmöte: Motionsverkstad.
Tid: 18.30-20.30
Plats: Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16
Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol och tillgänglig toalett finns.

26/4 Sista dagen att skicka in motioner angående det kommunpolitiska dokumentet.
Motioner skickas till: malmokommunpolitik@feministisktinitiativ.se

3/5 Motioner med svar skickas ut till F! Malmös medlemmar via mail.

10/5 Dags för det beslutande medlemsmötet.
Tid: 13-17
Plats: F! Malmö lokalen,
Drottninggatan 6B
Tillgänglighet: Lokalen är tillgänglig för rullstol och tillgänglig toalett finns.

Har du frågor tveka inte att höra av dig till: malmokommunpolitik@feministisktinitiativ.se

Varmt välkomna!
Myriam Gomez Lattes och Jonna Böhler
(Styrelseledamöter F! Malmö)

Kommunpolitisk träff Tema: Motionsverkstad

När: Tor, den 16 april,
Klockan: 18:30 – 20:30
Var: Sofielund Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö,(Se stora tavlan i entrén för info om vilken sal som gäller.)
Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglig för rullstol och tillgänglig toalett finns.

Kom och var med och engagera dig i F! Malmös kommunpolitiska arbete!

Feministiskt initiativ i Malmö sitter sedan i höstas i kommunfullmäktige. Detta innebär såklart massor av spännande och viktigt politiskt arbete. Varje torsdag ses vi för att prata kommunpolitik.
Den 10 maj kommer F! Malmö ha ett beslutande medlemsmöte angående vårt kommunpolitiska dokumentet. Det innebär en kommer kunna skicka in motioner, vilket är ändringsförslag, som medlemsmötet sedan kommer ta beslut om. På torsdagens träff kommer vi gå igenom hur en motion skrivs, diskutera kommunpolitiska dokumentet och eventuellt börja skriva på motioner.
Det kommer också finnas möjlighet att få mer information om hur du kan engagera dig i F! Malmös kommunpolitiska arbete!

OBS! Inga förkunskaper krävs.
Vi ses! Feministisk pepp!

Kommunpolitisk träff Tema: Besök av ”No man’s land Malmö”

När: Tor, den 9 april,
Klockan: 18:30 – 20:30
Var: Sofielund Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö,(Se stora tavlan i entren för info om vilken sal som gäller.)
Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol och tillgänglig toalett finns.

Kom och var med och engagera dig i F! Malmös kommunpolitiska arbete!

Feministiskt initiativ i Malmö sitter sedan i höstas i kommunfullmäktige. Detta innebär såklart massor av spännande och viktigt politiskt arbete. Varje torsdag ses vi för att prata kommunpolitik.

På torsdag får vi besök av gruppen No Man’s Land som kommer hålla en föreläsning.

”No Man’s Land fokuserar på fysisk planering och gestaltning av utemiljöer. Syftet är att öka kunskap och medvetenhet om hur genus och normer återskapas i byggd miljö. Genom att diskutera och problematisera bakomliggande strukturer, samt uppmuntra till nya metoder och perspektiv i planeringen, kan vi få ett mer tolerant och demokratiskt samhälle.”
(https://www.facebook.com/nomanslandmalmo?fref=ts )

Det kommer också finnas möjlighet att få mer information om hur du kan engagera dig i F! malmös kommunpolitiska arbete!
OBS! Inga förkunskaper krävs.

Vi ses! Feministisk pepp!

Stöd för EU medborgare

2015-03-27 15.21.00

Ahmad Abonahleh: F! Skåne styrelseledamot & administrativ assistent i F! Malmö har intervjuats i Al-kompis, en arabiskspråkig tidning som publiceras på internet. Ahmad talade om migration och flyktingars rättigheter, och om att arbeta för EU medborgares rättigheter och behov. Han intervjuades i samband med ”Internationella dagen mot rasism och diskriminering”, då F! Malmö anordnade ett frukostmöte angående situationen för EU medborgare. Han uppmanar till ett politiskt ansvarstagande för att få tillstånd verkliga lösningar som möter EU medborgares behov.

Läs artikel: ”Supporting the EU Immigrants’”

F! Malmö kommunpolitisk träff TEMA: Föreläsning om kommunens politiska organisation 26/3

10556322_834340946589102_1757852106745061007_n

Kom och var med och engagera dig i F! Malmös kommunpolitiska arbete!

Feministiskt initiativ i Malmö sitter sedan i höstas i kommunfullmäktige. Detta innebär såklart massor av spännande och viktigt politiskt arbete.

Varje torsdag ses vi för att prata kommunpolitik. På torsdag får vi en föreläsning om kommunens politiska organisation, hur fungerar det egentligen? vart tas vilka beslut? och av vem? Det kommer också att finnas möjlighet att få information om olika sätt att engagera sig kommunpolitiskt.

OBS! Inga särskilda förkunskaper krävs.

Varmt välkommen!

Vi ses! Feministisk pepp!

Tillgänglighet: God! Lokalen är tillgänglighetsanpassad för rullstol och tillgänglig toalett finns.

Datum: 26/3 Klockan: 18.30-20.30

Plats: Sofielunds Folkets hus, Rolfsgatan 16(Se stora tavlan i entren för info om vilken sal)

Pressmeddelande

F! rund

På lördagen 21 mars anordnade Feministiskt initiativ ett frukostmöte om utsatta EU-medborgares situation i Sverige i samband med FN:s dag för avskaffandet av rasism och diskriminering. Strax därefter misshandlades och hotades en av mötets gäster för att han pratat med politiker.

– Våra tankar går till den drabbade som på grund av sin känsla av värde och sitt mod stod upp för sig och sina rättigheter, och för detta misshandlats och hotats till livet. Förutom den oerhörda tragedi och skräck det inneburit för mannen och andra i hans närhet är situationen oroväckande och ett allvarligt hot mot yttrandefriheten, säger Katerin Mendez (Fi), kommunfullmäktige ledamot i Malmö.

På onsdag lägger Feministiskt initiativ en motion om hur Malmö stad kan öka tryggheten och förbättra situationen för EU-medborgare som vistas i Malmö och på söndag den 29/3 manifesterar vi i Malmö tillsammans med ett flertal politiska partier och organisationer mot våldet och diskrimineringen av utsatta EU-medborgare.

Lördagen den 21/3 är det FN:s internationella dag för avskaffandet av rasism och diskriminering.

F! rund

Lördagen den 21/3 är det FN:s internationella dag för avskaffandet av rasism och diskriminering. Denna dag har Feministiskt initiativs rosa kommuner valt att lyfta utsatta EU-medborgares situation i Sverige.

I Malmö bjuder vi in till ett unikt frukostmöte. Vi är många som anser att Malmö Stad kan göra mer. Insatserna är inte bara knappa, de leder till att utsatta EU-medborgare diskrimineras.

Vi tror att det är viktigt att mötas för att diskutera hur vi går vidare. Detta har hitintills, inte gjorts i Malmö. Vi har därför bjudit in EU-medborgare i Malmö för att berätta om sina erfarenheter och behov, ett flertal organisationer och de partier i kommunfullmäktige i Malmö som respekterar allas lika värde samt kommunens samverkansgrupp.

Mötet är i form av ett öppet samtal och vi vill betona att det inte rör sig om en envägskommunikation i form av politikerpaneldebatt, utan vi vill få igång ett konstruktivt samtal varvid det är viktigt att nå ut till så många Malmöbor som möjligt. 

Utsatta medborgare kommer att bjudas på frukost övriga gäster erbjuds frukost till självkostnadspris med möjlighet att lägga valfri summa.

Alla pengarna kommer att gå till förnödenheter för utsatta EU-medborgare.

TID: 10.00 -12.00

Plats: Tryckeriet

Adress: Rolfsgatan 7B, Malmö

Kontakt: Katerin Mendez, 0735-777 080